“Onze echografie behandeling.”

Echografie

Een duidelijk beeld van het probleem

“Met echografie een duidelijke weergave van beweging en functie van het lichaam.”

Wat is echografie?

Echografie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Echografie is een zeer goede methode om botten, gewrichten, spieren, pezen, gewrichtskapsel en gewrichtsbanden te beoordelen. Door middel van echografie kun je weefselschade na een (sport)blessure beoordelen. Daarnaast is het een mooi middel om te bekijken of er vooruitgang in het herstel van het beschadigde weefsel aanwezig is.

Hoe werkt echografie?

Bij echografie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven hebben een zeer hoge frequentie welke wij niet kunnen horen. De golven worden uitgezonden door een probe die op de huid geplaatst wordt. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate. De probe is verbonden met een soort laptop/computer. Deze laptop/computer vertaalt de geluidsgolven naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen en te zien zijn als allerlei grijze, witte en zwarte beelden. Op deze wijze verschijnt op het scherm van de laptop/computer een echografische afbeelding van de weefsels.

Hoe verloopt het onderzoek met echografie?

De fysiotherapeut of manueeltherapeut start met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Vervolgens neemt de patiënt, afhankelijk van het te onderzoeken gebied, plaats op een kruk of op de behandelbank. Er wordt gebruik gemaakt van een gel tussen de probe en het lichaam om  goed contact te maken waardoor het beeld beter van kwaliteit wordt.. De fysiotherapeut of manueeltherapeut “scant” het te onderzoeken gebied, waarbij je als patiënt(e) mee kunt kijken. Het onderzoek met echografie is relatief snel en de patiënt(e) voelt er niets van. Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten. Na het onderzoek met echografie krijgt u meteen de uitslag. Aan de hand van deze uitslag kan de fysiotherapeut of manueeltherapeut een beter behandelplan met je opstellen. Soms is het nodig om tijdens het behandeltraject een evaluatief  onderzoek met echografie uit te voeren. Op deze manier kan de fysiotherapeut of manueeltherapeut het herstel van het aangedane weefsel beoordelen en indien nodig het behandelplan bijstellen.

De behandeling
is gericht op het beoordelen van het probleemgebied.

Indicaties voor echografie:

  • Indicaties voor echografie:
  • Schouder: o.a. calcificaties, peesaandoeningen, slijmbeursontsteking, spierscheuring
  • Elleboog: o.a. golferselleboog, tenniselleboog
  • Pols: o.a. peesaandoeningen, peesschede-aandoemningen, Quervain
  • Heup: o.a. slijmbeursontsteking, spierscheuring
  • Knie: o.a. Bakerse cyste, jumpersknee, runnersknee, slijmbeursontsteking
  • Enkel: o.a. achillespeesaandoening, enkelbandscheuring, hielspoor

Kunnen we je helpen? Maak een afspraak!