QDNA:

Voor fysiotherapie praktijk SocialFysio is de kwaliteit van de geleverde fysiotherapeutische en manueeltherapeutische zorg erg belangrijk. Daarom toetst SocialFysio deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streeft SocialFysio er naar om de kwaliteit van zorg vanuit jouw optiek als patiënt te verbeteren. Jouw ervaring als patiënt is voor SocialFysio dus heel belangrijk! Om te meten wat jij als patiënt hebt ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen fysiotherapie praktijk SocialFysio, verstuurt het meetbureau QDNA, vragenlijsten naar patiënten die bij SocialFysio zijn behandeld.

Met QDNA waarborgen wij jouw anonimiteit en kwaliteit van de meting. Jouw ingevulde vragenlijst wordt daarom anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand zal weten wat voor antwoorden jij hebt gegeven op de gestelde vragen. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het invullen van de anonieme vragenlijst is vrijwillig en heeft geen invloed op de zorg die jij krijgt van de fysiotherapeut/manueeltherapeut van fysiotherapie praktijk SocialFysio. Het invullen van de vragenlijst duurt minder dan 6 minuten.

BIG-register:

Het BIG-register is een register waar alle beroepen in de individuele gezondheidszorg zijn geregistreerd. De fysiotherapeut/manueeltherapeut van fysioterapie praktijk SocialFysio is ook geregistreerd in het BIG-register. Hiermee laat hij zien dat hij wettelijk aan de eisen voldoet om het werk als fysiotherapeut te mogen uitoefenen.

Centraal Kwaliteitsregister (CKR):

Als fysiotherapeut en manueeltherapeut in Nederland ben je verplicht om je te laten registreren in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF. Iedere 5 jaar moet de fysiotherapeut zich opnieuw laten her-registreren in het CKR. Om dit voor elkaar te krijgen ben je verplicht om accreditatiepunten te verzamelen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door cursussen te volgen. De fysiotherapeut/manueeltherapeut van SocialFysio voldoet dan ook aan de eisen die gesteld zijn aan het inschrijven in het CKR.